Детски добавки I

В този раздел пиша по интересни правни въпроси. Тук ще публикувам информативни статии в научно-популярен стил. Те не заместват препоръките на адвокат. Няма да дискутирам Вашите индивидуални правни проблеми тук.

Моля, не публикувайте тази статия без моето съгласие!

 

 

1. Кой има право на детски добавки (Kindergeld)?

 

Заявление за детски добавки могат да подават:

 

а) Германски граждани или граждани на Европейския съюз с постоянно местожителство или временно пребиваване в Германия.

 

Например:

 

Български гражданин с постоянен адрес на живеене в Германия, който плаща данъци върху доходите си в Германия, може да получава детски добавки.

 

Български строителен работник, който няма постоянен адрес на местоживеене в Германия, а се мести на различни места, съответно строителни обекти, също може да подаде молба за детски добавки, ако неговият професионален, семеен и социален живот преобладаващо се развива в Германия.

 

б) Германски граждани или граждани на Европейския съюз без постоянно местожителство или временно пребиваване в Германия, но задължени без ограничения да плащат данъците си в Германия.

 

Например:

 

Чиновници и служители в германски учреждения в чужбина и членове на семействата им, които са германски граждани, могат да подават молба за детски добавки. Членове на семействата без германско гражданство могат да подават заявление за детски добавки при условие, че нямат доходи, за които плащат данъци в друга държава.

 

Гражданин на ЕС, който не живее постоянно в Германия, може да получава детски добавки, ако плаща данъци върху 90% от доходите си в Германия и доходите му извън Германия не надхвърлят 820 годишно. Така например един полски строителен работник, който работи само в Германия, но е с адрес на местоживеене в Полша, може да подаде молба за детски добавки.

 

Чужденци от държави извън ЕС трябва да изпълнят допълнителни изисквания по параграф 62 ал. 2 от Закона за данък върху дохода, за да получават детски добавки.

(Не важи за български граждани, които според Европейското право могат свободно да се преселват в Германия.)

 

Детски добавки могат да заявят само:

 • Родители за своите родни деца;

 • Приемни родители за своите питомци;

 • Несъщи родители за доведени или заварени деца, които живеят в същото домакинство;

 • Дядовци и баби за внуците, които живеят в тяхното домакинство.

 

 

 

2. Може ли да подам заявление за детски добавки за детето си, ако то не живее в Германия?

 

Например:

 

Бащата работи в Германия като строителен работник, а неговата дъщеря живее с майка си в България.

 

По принцип съобразно параграф 64 от Закона за данък върху дохода детски добавки може да получава само родителят, в чието домакинство живее детето.

Впрочем тази наредба не пречи бащата от гореописания пример да подаде заявление за детски добавки. Параграф 64 от Закона за данък върху дохода регулира конкурентни случаи, при които няколко възрастни могат да предявят претенциите си за детски добавки. В дадения случай майката не може да заяви детски добавки съобразно германското право, защото тя нито живее, нито плаща данъци върху доходите си в Германия. Следователно тази наредба не е приложима. Ако майката работи и получава детски добавки в България, претенцията на бащата за немски детски добавки ще бъде намалена със сумата, която майката получава от българската държава.

За деца, които не живеят в ЕС, важат други правила.

 

3. При какви условия се изплащат детски добавки за едно пълнолетно дете?

 

Без особени допълнителни изисквания детски добавки се изплащат за деца от месеца на раждането им до последния месец преди месеца, в който те навършват 18 години.

Когато детето навърши 18 години трябва да се изпълнят особени предпоставки, за да продължи изплащането на детски добавки.

Тези предпоставки са уредени в параграф 32 от Закона за данък върху дохода:

 

а) Изисквания до навършване на 21 години

До навършване на 21 години се вземат пред вид деца, които са регистрирани в Агентурата по труда като търсещи работа. При това е важно детето да изпълнява своите задължения спрямо Агентурата по труда.

Детски добавки могат да се изплащат и за деца, които са регистрирани като търсещи работа в друга страна от ЕС.

 

б) Изисквания до 25 години

По изключение може да се вземат пред вид деца до навършване на 25 години. За тази цел трябва да е налице един от четирите признати случая:

 

(1) Професионално обучение или следване

В този случай детето трябва да бъде обучавано систематично в квалифицирано учреждение за професията, която ще упражнява по-късно. Това не се ограничава само в законно регулирано професионално образование.

 

Например:

 

Един о пер престой в чужбина, придружен с езиково обучение в чуждестранно училище или в университет, е достатъчен за разрешение на детски добавки.

 

(2) Принудителни паузи до 4 месеца като преходен период между училищното или професионалното образование и следването не са от значение за разрешаването на детски добавки.

 

Например:

 

За едно 23-годишно дете, което след завършване на едно обучение чака 3 месеца до началото на по-нататъшно следване, продължават да се изплащат детски добавки.

 

(3) Обективна невъзможност за професионално образование

Ако едно пълнолетно дете не може да започне или да продължи професионалното си образование поради липса на място за обучение, изплащането на детски добавки продължава, докато то навърши 25 години. В този случай детето трябва сериозно да положи усилия да си намери място за обучение и това трябва да се докаже.

 

(4) Доброволни служби

Пълнолетни деца, които работят в полза на обществото като доброволна социална или доброволна екологична година също се вземат пред вид при изплащането на детски добавки.

 

Въпреки представянето на един от тези 4 случая не се изплащат детски добавки, ако детето след завършване на първото професионално образование или първото следване упражнява дадена професия. Впрочем професионалната му ангажираност трябва да надхвърля редовно 20 часа седмично.

 

в) Изплащане на детски добавки след 25-годишна възраст

Тъй като законната военна служба е отменена в Германия, тези случаи са по-редки.

Ако детето полага законна военна служба в друга страна на ЕС, времето за получаване на детски добавки се увеличава с времетраенето на военната служба в чужбина.

 

4. Какъв е размерът на детските добавки?

 

Размерът на детските добавки се определя от броя на децата в семейството. През 2017 г. получават съответно:

 

 • Първо и второ дете по 192 €;

 • Трето дете – 198 €;

 • Четвърто и всяко следващо дете по 223 месечно.

(През 2018 г. сумите ще се увеличат с по 2 на месец)

 

При това се броят и децата, които не живеят в общото домакинство (Zählkinder).

 

Например:

 

Един мъж има 8-годишно дете от първия си брак. Детето живее не при баща си, а при родната си майка. Мъжът живее заедно с новата си сълруга и две общи деца в едно домакинство. Макар че той не получава детски добавки за първото си дете, защото то не живее при него, това дете се брои като първо при определянето на размера на детските добавки за другите две деца. Това означава, че най-малкото дете в домакинството на мъжа се смята не за второ, а за трето дете и детските добавки за него възлизат на 198 месечно. По-високата сума детски добавки в този случай получава само мъжът, но не и неговата нова съпруга, тъй като тя има само две деца и по-малкото от тях се брои като второ дете.

 

Ако едно пораснало дете вече няма право на детски добавки, се променя реда на по-малките деца при пресмятане на детските добавки за тях.

 

Например:

 

Една майка получава детски добавки за своите 4 деца. За първото и второто дете тя получава по 192 € , за третото – 198 и за най-малкото - 223 месечно.

 

Когато първото дете навърши 25 г., майката не получава повече детски добавки за него. За второто дете не се променя размерът на детските добавки, който е еднакъв за първо и второ дете. Но за третото дете тя получава 192 вместо 198 , защото това дете вече се брои като второ дете в домакинството. И за най-малкото си дете тя получава съответно 198 €.

 

Следва: Детски добавки II

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
 • #1

  Galq (Freitag, 20 Dezember 2019 09:02)

  Zdr iskam da vi po pitam na kakvi prava imam az kato samotna maika
  Imam dve deca na 11 i 7 godini znachi zimam job centar kinder geld i rabotq minijob imam li pravo na nqkakvi oshte dobavki za decatami blagodarqvi predvaritelno .