Детски добавки II

В този раздел пиша по интересни правни въпроси. Тук ще публикувам информативни статии в научно-популярен стил. Те не заместват препоръките на адвокат. Няма да дискутирам Вашите индивидуални правни проблеми тук.

Моля, не публикувайте тази статия без моето съгласие!

 

 

Детски добавки II

 

1. Как мога да получа детски добавки?

 

Лицата, които имат право на детски добавки, трябва да подадат писмена молба до съответния семеен фонд. По принцип това е семейният фонд, в чийто район е адресът на местоживеене или пребиваване на данъкоплатеца.

 

Тук можете да намерите компетентните семейни фондове:

 

https://www3.arbeitsagentur.de/apps/faces/home/pvo?_afrLoop=218409267586043&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=19d6q3km16_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D218409267586043%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D19d6q3km16_5

 

Препоръчително е да използвате официален формуляр, който може да намерите тук:

 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mtyw/~edisp/l6019022dstbai378287.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI378290

 

Към това заявление трябва да добавите формуляр „Anlage Kind“, който може да намерите тук:

 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdm5/~edisp/l6019022dstbai440780.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI440783

 

Ако тези интернет-връзки не функционират, може да намерите информацията на интернет- страницата на федералната агентура за работа (Bundesagentur für Arbeit):

 

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/so-beantragen-sie-kindergeld

 

Семейният фонд изисква още следните документи:

  • Акт за раждане на детето (копие);

  • Вашия данъчен номер и този на детето;

  • Номер за детски добавки (ако е налице);

  • Банкова връзка (BIC/IBAN).

 

2. Може ли да получа детски добавки за времето преди подаване на молбата?

 

По принцип съответното учреждение трябва да провери откога са налице предпоставките за получаване на детски добавки. Ако тези предпоставки са налице преди подаване на молбата, трябва да бъдат изплатени детски добавки и за този период. По различни причини това не се случва винаги в практиката. В този случай кандидатът трябва изрично да изиска със съответно заявление изплащането на детски добавки за времето преди подаване на първоначалната писмена молба. Често това си заслужава, защото с времето се събират доста големи суми.

 

Опитът показва, че обработката на тези специални заявления трае по-дълго от обикновено. Службите изискват в тези случаи доста удостоверения и от чуждестранни учреждения, които показват какви суми детски добавки са изплатени от друга държава.

 

Ако процесът продължи дълго, препоръчително е да ангажирате адвокат, който може с помощта на правозащитни средства да постигне едно по-бързо решение.

 

Възможно е да се кандидатства за изплащане на детски добавки за последните 4 години преди подаване на писмената молба.

 

3. Какво мога да направя, ако семейният фонд не вземе решение?

 

За съжаление властите в Германия също са затруднени с многобройните си административни задачи, което често се дължи на липсата на персонал. В моята практика като адвокат трябва често да се чака твърде дълго за решението на семейния фонд. По една или друга причина обработването на заявления за отпускане на детски надбавки за миналото продължава най-дълго.

 

Ако органът не вземе решение в рамките на шест месеца, може да се подаде възражение („Untätigkeitseinspruch“). След това фондът има един месец за решението. Ако след този срок все още не е взето решение, можете да съдите властта пред финансовия съд.

 

 

4. Как да реагирам правилно, ако семейният фонд откаже да изплаща детски надбавки?

 

Отказът за изплащане на детски надбавки трябва да бъде обявен с официално писмо. Това писмо представлява административен акт. Обикновено имате само един месец да предприемете правни действия срещу този административен акт. Първо се повдига възражение, което трябва да бъде адресирано до органа. Ако органът продължава да отказва изплащането на детски надбавки, тогава може да се заведе дело пред съда. Не допускайте крайния срок да изтече без обжалване. В противен случай губите правата си.

 

 

Между другото, краят на тази статия отговаря на темата на следващата статия: „Внимавайте за крайните срокове в Германия!“

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
  • #1

    Zhecheva (Freitag, 06 Dezember 2019 09:53)

    Zdraveite !Kakvo trqbva da sadarja v lista mi za vazrajenie otnostno detski nadbavki?