Детски надбавки със задна дата може да се изискват само за последните 6 месеца

Обещах една статия за крайните срокове в Германия. Тази тема се оказа много обширна. Ще я разделя на няколко статии. Междувременно ви информирам за важна промяна, която засяга кандидатстването за детски надбавки.

Досега можехте да кандидатствате за детски надбавки за миналите 4 години. Това се променя със закона „SteuerUmgehungsBekämpfungsgesetz от 23.06.2017 г. Този закон има за цел да помогне в борбата срещу укриването на данъци. Поради нарастващия брой от заявления за детски надбавки през последните няколко години законодателят също е решил да ограничи предоставянето на детски надбавки със задна дата за всички заявления от 01.01.2018 г. От 01.01.2018 г. нататък ще се плащат детски надбавки със задна дата само за последните 6 месеца от подаването на молбата.

 

Препоръчва се незабавно да подадете молба за детски надбавки и в сложни случаи да се консултирате с адвокат. Всички липсващи документи могат да бъдат изпратени по-късно.