Добре дошли на интернет - страниците на адвокат Цветан Ветцлер!


 

Адвокатска кантора Цветан Ветцлер

Адвокат Цветан Ветцлер съветва частни лица и фирми в областта на:

 • Частното право:
  • Право на продажбите
  • Защита на потребителите
  • Наемно право
  • Семейно право
  • Непозволено увреждане;
 • Трудовото и социалното право;
 • Правото на движението по пътищата.

Адвокат Цветан Ветцлер предлага задълбочени юридически консултации, съобразени с индивидуалните потребности на клиентите.

Търси бързи и изгодни решения както при ежедневни, така и при сложни правни проблеми.

Правните консултации могат да бъдат проведени безпроблемно на четири езика: немски, български, македонски  и английски език.


Правни услуги


 Частно право

Адвокат Цветан Ветцлер консултира и представлява клиенти в широк спектър частно-правни лроблеми.

Ето някои примери за основни сфери на дейност в областта на  частното право.

 

Право на продажбите

Защита на потребителите

От 13.06.14 г. е в сила новия Закон за защита на потребителите, който обръща особено внимание на електронната търговия и поръчки по пощите.

Адвокат Цветан Ветцлер:

 • Помага при оформянето на потребителски договори  и уточняване на условията за отмяна на поръчки.
 • Оказва юридическо съдействие на фирмите да изпълнят информационните си задължения към потребителите.
 • Предлага широк спектър от правни възможности за защита правата на потребителите като право на:
  • отмяна на поръчка;
  • цялостно изпълнение на поръчка;
  • намаление на цената;
  • оттегляне от споразумение;
  • обезщетение.
 • Поема защитата на купувача не само спрямо продавача, но и спрямо производитепите при нарушение на правата на потребителите, предвидени в Закона за отговорността за стоките.

 Наемно право

 Адвокат Цветан Ветцлер съветва при многобройни правни проблеми в областта на наемното право като:

 • Събиране и изплащане на парична гаранция (Kaution);
 • Обещетение при повреждане на наемното имущество;
 • Намаление на наема поради дефекти на наемното имущество.

Семейно право

Адвокат Цветан Ветцлер съдейства за бързо и некомплицирано уреждане на правни конфликти в семейството. Представя своите клиенти при:

 • Извънсъдебни и съдебни претенции за издръжка между съпрузи, деца и родители;
 • Развод и споразумения, свързани с последствията от развода;
 • Други процеси пред семейните съдилища.

Непозволено увреждане

Адвокат Цветан Ветцлер се грижи за налагане на претенции за обезщетение на материални и морални вреди (Schadensersatz und Schmerzensgeld).

Защищава клиенти, към които са предявени неправомерни искания от този вид.


Трудово, социално и данъчно право

Адвокат Цветан Ветцлер консултира работници и служители от всички браншове в различни подразделения на трудовото,  социалното и данъчното право.

Представлява работници и служители пред работодатели, учреждения, обществени служби, органи на властта и съдилища при трудово-правни, данъчно-правни и социално-осигурителни проблеми.

Ето някои примери:

 •  Споразумение за прекратяване на трудово - правни отношения;
 • Защита от незаконно уволнение;
 • Изплащане на трудово възнаграждение;
 • Майчинство и родителски  отпуск;
 • Право на отпуска;
 • Здравни застраховки;
 • Болнични;
 • Пенсионни осигуровки;
 • Социални помощи;
 • Детски премии;
 • Данъчно право (Steuererklärung).

Право на движението по пътищата

Адвокат Цветан Ветцлер търси бързи и изгодни решения при многобройни проблеми в областта на правото на движението по пътищата като:

 • Глоби;
 • Обещетение за претърлени загуби при пътно - транспортни произшествия (Schadensersatz und Schmerzensgeld);
 • Забрана за управление или отнемане на разрешително за управление на МПС.

Адвокат Цветан Ветцлер представлява и защищава клиентите  си пред различни институции: държавни органи, съдилища и застрахователи.


Адвокат Цветан Ветцлер поддържа постоянен контакт с клиентите си - винаги може да се информирате за етапа на развитие на Вашия случай!